Φορείς Πιστοποίησης

Diploma

Diploma

Το Εξεταστικό μας Κέντρο έχει επιλέξει τον Φορέα DIPLOMA για συνεργασία γιατί συγκεντρώνει μια σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά:

  • Ο Φορέας DIPLOMA είναι ο μοναδικός Φορέας που παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης για τη λήψη αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, με ταυτόχρονη εξέταση τριών ενοτήτων σε μία εξεταστική διαδικασία.
  • Ο Φορέας DIPLOMA παρέχει αναγνωρισμένα πιστοποιητικά τα οποία εξετάζουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
  • Το εξεταστικό σύστημα του Φορέα DIPLOMA εξασφαλίζει ότι ο υποψήφιος ανταποκρίνεται κριτικά στις ερωτήσεις και ότι δεν αναπαράγει μηχανικά την απάντηση

 

Επενδύω στο μέλλον μου. Επιλέγω τον Φορέα DIPLOMA.

Ο Φορέας DIPLOMA δραστηριοποιείται στο χώρο της πιστοποίησης γνώσεων χειρισμού Η/Υ από το 2009 με στόχο την ανάδειξη της αξίας της εκπαίδευσης μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών.

Ο Φορέας DIPLOMA προσφέρει ποιοτικά πιστοποιητικά. Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι ο κάτοχός τους γνωρίζει πραγματικά πώς να χειρίζεται τις εφαρμογές και δεν έχει απλά απομνημονεύσει κάποιες εντολές. Ο Φορέας DIPLOMA, διαφέρει από τους άλλους Φορείς: επενδύει διαρκώς στην καινοτομία κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες που υπερέχουν τεχνολογικά: ο Φορέας DIPLOMA είναι ο μόνος που εξετάσει σε MS-Office 2013, OpenOffice, LibreOffice και διαθέτει το αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο Πιστοποιητικό DIPLOMA Business Office, το οποίο εξετάζει ταυτόχρονα στις 3 βασικές εφαρμογές.

Με στόχο την ικανοποίηση υψηλών ποιοτικών κριτηρίων, έχει σχεδιάσει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικά Βασικού Επιπέδου (Αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο)

Πιστοποιητικά Προχωρημένου Επιπέδου

Πιστοποιητικά Επαγγελματικού Επιπέδου,
  

Καθηγητές


Γραμματεία

 

Design & Graphics


Web Development


Επιλέξτε με κριτήριο την ποιότητα. Μακροχρόνια αυτή θα κάνει τη διαφορά.

 

Ημερομηνία

07 Φεβρουαρίου 2016

Κατηγορία

Diploma

Επικοινωνία

Computers Αντωνίου
Περικλέους Σταύρου 19 (4ος)
Χαλκίδα, 34100
Τηλέφωνο: 22210-79000

Περιηγηθείτε στο Site και ενημερωθείτε για τα μαθήματα που διεξάγονται στη χρήση υπολογιστή και γνώσεων Πληροφορικής σε απλό και προχωρημένο επίπεδο.