Κατάσταση Υπηρεσιών

 Όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά

Τρέχουσα κατάσταση ανά υπηρεσία
 Αίθουσες διδασκαλίας
 Κριτικές
 Καλάθι Αγορών
 Bάση γνώσεων
Κανένα γνωστό πρόβλημα Διακοπή λειτουργίας Μερική Διακοπή Συντήρηση
 Πλατφόρμα e-Learning
 Εφαρμογή Play Store
 Υλικό Μαθημάτων
 Πλατφόρμα Αξιολόγησης - Τεστ

Ενημερωθείτε για τα Δημοφιλέστερα μαθήματα του
Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών Computers Αντωνίου.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι νέα σχετικά με τα τμήματα και τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, για διάφορες προσφορές, καθώς και πολλές χρήσιμες πληροφορίες.

Follow us